Kalendarium

 • 7okt2020

  Biogas 2020 – Guldruschen

  Välkommen till Kalmar den 7–8 oktober 2020! Där får du höra vad som händer inom biogasområdet och du får träffa ledande företag och forskare. Efter onsdagens studiebesök och middag kan du under torsdagen välja mellan fyra parallella spår. På grund av Corona kommer konferensen eventuellt att behöva ställa om till digitalt. Mer info kommer efter sista anmälan den 21 augusti.
 • 26nov2020

  Kraftsamling Biogas 2021 – 2024

  Biogas Västs regionala biogaskonferens där vi blickar framåt över Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens samlad satsningar på biogas i vår region. Vår förhoppning var att sommaren skulle bryta det grepp som corona håller oss i och att vi kunde ses fysiskt, men nu ställer vi också om till digitalt och programmet är således under ombearbetning. Mer info kommer, men spara datumet!
 • 1dec2020

  BioDriv Tinget 2020

  Varmt välkommen till en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte! BioDriv Tinget är mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. En heldag du inte vill missa!