För de flesta i Sverige är biogasens många samhälls- och klimatnyttor både tydliga och odiskutabla. Tyvärr är det inte alltid fallet i EU, med följden att biogas riskerar att klumpas ihop med andra biodrivmedel. Ytterligare en risk är att mätningar av utsläpp oftast sker genom att endast mäta utsläppen vid avgasröret och inte tar hänsyn till påverkan under drivmedlets livscykel, så kallad LCA-analys.

Nu ska som sagt kriterierna för tekniska kvalifikationer börja sättas, och det är bråttom formuleringarna i dessa dokument ska kunna utvecklas. regeringen har via Energigas Sverige bett om inputs och hjälp i arbetet. Likaså uppmanar Svebio till att skicka in åsikter. Det tycker också vi att du ska göra!

Läs mer om hur det går till på Svebios hemsida eller hör av dig till oss på Biogas Väst så får du mallar för hur du fyller i förslag samt mer bakgrund till frågan.