Produktionsstödet är en del av det gröna återhämtningspaket som presenterades av regeringen i mitten av september. I paketet ingår också en ökad satsning på Klimatklivet och bonus-malussystemet. För biogasens del är det även av stor vikt att förslagen från biogasmarknadsutredningen slår igenom, något som regeringen säger att de ska återkomma till.

Läs mer här.