Frågan om skatteundantag är en minst sagt het potatis då den av många anses vara grundläggande för att svenska biogasproduktion ska kunna ha en chans att konkurrera och dels då det nuvarande undantaget löper ut den 31 december 2020. Ett fortsatt skatteundantag beskrevs exempelvis i biogasmarknadsutredningen som en förutsättning för att övriga föreslagna styrmedel ska bli effektiva. Att regeringen har fått in en ansökan är med andra ord mycket glädjande, och ger ökade förutsättningar för långsiktiga spelregler på den svenska biogasmarknaden.

Läs mer här.